Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2013-11-21 08:20:53 Joanna Zalisko Utworzenie
2013-11-21 08:23:14 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "S T A T U T NOWY_1" w pozycji nr 1
2013-11-21 08:23:15 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 1 wzo" w pozycji nr 2
2013-11-21 08:23:16 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 2 Procedura organizowania wycieczek wyjazdowych w szkole" w pozycji nr 3
2013-11-21 08:23:16 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 3 Regulamin Nauczyciela dyżurnego" w pozycji nr 4
2013-11-21 08:23:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 4 Program Wychowawczy" w pozycji nr 5
2013-11-21 08:23:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "zał 4 a PROGRAM PROFILAKTYKI" w pozycji nr 6
2013-11-21 08:23:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 5 Regulamin WDN" w pozycji nr 7
2013-11-21 08:23:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 6 Regulamin Rady Pedagogicznej" w pozycji nr 8
2013-11-21 08:23:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 7 Regulamin Rady Rodziców" w pozycji nr 9
2013-11-21 08:23:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 8 Regulamin Samorządu Uczniowskiego" w pozycji nr 10
2013-11-21 08:23:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 9 Procedura zwalniania uczniów i usprawiedliwiania niebecności uczniów w szkole" w pozycji nr 11
2013-11-21 08:23:19 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 10 Regulamin Świetlicy Szkolnej" w pozycji nr 12
2013-11-21 08:23:19 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 11 Regulamin Biblioteki Szkolnej" w pozycji nr 13
2013-11-21 08:23:19 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 12 Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na zajęciach dydaktycznych" w pozycji nr 14
2013-11-21 08:23:20 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 13 Regulamin Zespołów Nauczycielskich" w pozycji nr 15
2013-11-21 08:23:20 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4" w pozycji nr 16
2013-11-21 08:23:20 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 15 Rola i zadania Szkolnego Koordynatora do spraw bezpieczeństwa" w pozycji nr 17
2013-11-21 08:23:20 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 16 Zasady przydziału uczniów do klas pierwszych" w pozycji nr 18
2013-11-21 08:23:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 16 a karta rekrutacyjna" w pozycji nr 19
2013-11-21 08:23:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 17 Procedura postępowania w przypadku braku dbałości ucznia o schludny wygląd" w pozycji nr 20
2013-11-21 08:23:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 18 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych" w pozycji nr 21
2013-11-21 08:23:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 19 Regulamin Szkolnego Zespołu wychowawczego oraz Szkolnej Komisji Wychowawczej" w pozycji nr 22
2013-11-21 08:23:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 19a Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia stosującego zachowania noszące znamiona przestępczości" w pozycji nr 23
2013-11-21 08:23:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 19b Procedura postępowania nauczyciela wobec uczniów wskazujących na spożycie środków psychoaktywnych lub alkoholu" w pozycji nr 24
2013-11-21 08:23:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 19c Procedura wagary częste spóźnienia" w pozycji nr 25
2013-11-21 08:23:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 20 Wzór pieczęci urzędowej" w pozycji nr 26
2013-11-21 08:23:23 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał 21 System pomocy pp" w pozycji nr 27
2013-11-21 08:23:46 Joanna Zalisko Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2015-02-23 09:21:30 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 9 Procedura zwalniania uczniów i usprawiedliwiania niebecności uczniów w szkole"
2015-02-23 09:21:38 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-02-23 09:22:56 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "Zał_nr_9_zwalnianie_uczniow_zmiany" w pozycji nr 11
2015-02-23 09:22:58 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "S T A T U T NOWY_1"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 6 Regulamin Rady Pedagogicznej"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 2 Procedura organizowania wycieczek wyjazdowych w szkole"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 3 Regulamin Nauczyciela dyżurnego"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 4 Program Wychowawczy"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "zał 4 a PROGRAM PROFILAKTYKI"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 5 Regulamin WDN"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 7 Regulamin Rady Rodziców"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 8 Regulamin Samorządu Uczniowskiego"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał_nr_9_zwalnianie_uczniow_zmiany"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 10 Regulamin Świetlicy Szkolnej"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 11 Regulamin Biblioteki Szkolnej"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 12 Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na zajęciach dydaktycznych"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 13 Regulamin Zespołów Nauczycielskich"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 15 Rola i zadania Szkolnego Koordynatora do spraw bezpieczeństwa"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 16 Zasady przydziału uczniów do klas pierwszych"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 16 a karta rekrutacyjna"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 17 Procedura postępowania w przypadku braku dbałości ucznia o schludny wygląd"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 18 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 1 wzo"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 19 Regulamin Szkolnego Zespołu wychowawczego oraz Szkolnej Komisji Wychowawczej"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 19a Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia stosującego zachowania noszące znamiona przestępczości"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 19b Procedura postępowania nauczyciela wobec uczniów wskazujących na spożycie środków psychoaktywnych lub alkoholu"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 19c Procedura wagary częste spóźnienia"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 20 Wzór pieczęci urzędowej"
2015-09-14 13:56:27 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "Zał 21 System pomocy pp"
2015-09-14 13:56:29 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-09-14 14:09:57 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "NOWY STATUT" w pozycji nr 1
2015-09-14 14:10:09 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "1 Ceremonial_SP4" w pozycji nr 2
2015-09-14 14:10:11 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "2 WZO" w pozycji nr 3
2015-09-14 14:10:12 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "3 Program wychowawczy" w pozycji nr 4
2015-09-14 14:10:12 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "4 Program profilaktyki" w pozycji nr 5
2015-09-14 14:10:14 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "5 Program zainteresowań i uzdolnień" w pozycji nr 6
2015-09-14 14:10:15 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "6 Strategia działań wychowawczych" w pozycji nr 7
2015-09-14 14:10:16 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "7 Procedura organizowania wycieczek" w pozycji nr 8
2015-09-14 14:10:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "8 Regulamin Samorządu Uczniowskiego" w pozycji nr 9
2015-09-14 14:10:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "9 Regulamin WDN" w pozycji nr 10
2015-09-14 14:10:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "10 Procedura zwalniania uczniów i usprawiedliwiania niebecności uczniów w szkole" w pozycji nr 11
2015-09-14 14:10:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "11 Regulamin Świetlicy Szkolnej" w pozycji nr 12
2015-09-14 14:10:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "12 Regulamin Biblioteki Szkolnej" w pozycji nr 13
2015-09-14 14:10:18 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "13 Procedura kontaktów z rodzcicami" w pozycji nr 14
2015-09-14 14:10:19 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "14 Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na zajęciach dydaktycznych" w pozycji nr 15
2015-09-14 14:10:20 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "15 Regulamin Zespołów Nauczycielskich" w pozycji nr 16
2015-09-14 14:10:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "16 Rola i zadania Szkolnego Koordynatora do spraw bezpieczeństwa" w pozycji nr 17
2015-09-14 14:10:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "17 Procedura postępowania w przypadku braku dbałości ucznia o schludny wygląd" w pozycji nr 18
2015-09-14 14:10:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "18 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych" w pozycji nr 19
2015-09-14 14:10:21 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "19 Regulamin Szkolnego Zespołu wychowawczego oraz Szkolnej Komisji Wychowawczej" w pozycji nr 20
2015-09-14 14:10:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "20 Regulamin Nauczyciela dyżurnego" w pozycji nr 21
2015-09-14 14:10:22 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "21 System pomocy psychologiczno - pedagogicznej" w pozycji nr 22
2015-09-14 14:10:25 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-10-07 12:59:44 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "3 Program wychowawczy"
2015-10-07 12:59:44 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "4 Program profilaktyki"
2015-10-07 12:59:45 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "3 Program wychowawczy" w pozycji nr 4
2015-10-07 12:59:46 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "4 Program profilaktyki" w pozycji nr 5
2015-10-07 12:59:48 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-11-04 13:35:14 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "21 System pomocy psychologiczno - pedagogicznej"
2015-11-04 13:35:17 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "21 System pomocy psychologiczno - pedagogicznej" w pozycji nr 22
2015-11-04 13:35:19 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-11-05 07:43:26 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "11 Regulamin Świetlicy Szkolnej"
2015-11-05 07:43:26 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "11 Regulamin Świetlicy Szkolnej" w pozycji nr 12
2015-11-05 07:43:26 Joanna Zalisko Przesunięto załącznik o nazwie "19 Regulamin Szkolnego Zespołu wychowawczego oraz Szkolnej Komisji Wychowawczej" na pozycję nr 17
2015-11-05 07:43:28 Joanna Zalisko Aktualizacja
2015-11-05 13:01:58 Joanna Zalisko Usunięto załącznik o nazwie "11 Regulamin Świetlicy Szkolnej"
2015-11-05 13:01:59 Joanna Zalisko Dodano załącznik o nazwie "11 Regulamin Świetlicy Szkolnej" w pozycji nr 12
2015-11-05 13:01:59 Joanna Zalisko Przesunięto załącznik o nazwie "19 Regulamin Szkolnego Zespołu wychowawczego oraz Szkolnej Komisji Wychowawczej" na pozycję nr 20
2015-11-05 13:02:00 Joanna Zalisko Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij