Zamknij okno Drukuj dokument

Nowy artykuł

Ustawa z dnia  6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112  z 2001r., poz. 1198 z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej, nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę w sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt ze szkołą: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kopernika 15, 59 - 800 Lubań, tel./fax 75 7222232., e-mail: sp4luban@post.pl

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mial. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go  na adres szkoły.

Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Zalisko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Zalisko
Data wprowadzenia:2013-12-16 10:16:00
Opublikował:Joanna Zalisko
Data publikacji:2013-12-16 10:19:55
Ostatnia zmiana:2013-12-16 10:19:56
Ilość wyświetleń:1590